Bliski Wschód, choć postrzegany dziś głównie jako muzułmański, jest również ojczyzną chrezścijaństwa i po dziś dzień domem dla wielu chrześcijan różnych obrządków.

  • Asyryjczycy w Iraku

    Od starożytności Asyryjczycy i Chaldejczycy byli określani jako odrębne ludy semickie, lecz nie-arabskie. Asyryjczycy stworzyli wielkie mocarstwo Asyria, które istniało od XIX do VII w. p.n.e., a rozciągało się od ujść rzek Tygrys i Eufrat, poprzez dzisiejszą Zatokę Perską aż po dolinę Nilu.

  • Koptyjski Kościół Ortodoksyjny

    Koptyjski Kościół Ortodoksyjny to jedna z największych mniejszościowych wspólnot chrześcijańskich Bliskiego Wschodu. Ojczyzną Koptów jest Egipt, gdzie mieszkają oni od czasów starożytnych, chrześcijaństwo przyjęli w I w n.e.

  • Zapomniani chrześcijanie

    Większość irackich uchodźców, których w najbliższym czasie przyjmą kraje europejskie, stanowić będą chrześcijanie – Asyryjczycy. To jeden z najstarszych narodów, który jeszcze dziś mówi językiem Jezusa Chrystusa. Jaka czeka ich przyszłość?