3 PYTANIA DO NASZEGO GOŚCIA:

 

Co dla Pana znaczy tolerancja?
Tolerancja to otwarcie się na innych, akceptowanie ich bez względu na kolor skóry, religię, kulturę, sposób życia. Wymaga także potępienia wszelkich wrogich kroków wymierzonych w ludzką godność. Tolerancja zasadza się na przekonaniu, że każdy człowiek, bez względu na swoje pochodzenie etniczne czy wyznawaną religię, zasługuje na szacunek.

Czym grozi brak tolerancji? Czy spotkał się Pan ze skutkami takiego braku?
Ostatnio zagrożenie takie wywołała nie mieszcząca się w naszych wyobrażeniach fala przemocy, która 11 września dotknęła Stany Zjednoczone. Ważne jest jak Amerykanie zareagują na ten atak. Rozumiemy frustrację i gniew naszych obywateli, ale nie możemy ulec pokusie myślenia w kategoriach stereotypów i religijnych uprzedzeń. Prezydent Bush wyraził już ubolewanie z powodu pojedynczych aktów nienawiści skierowanych przeciw niewinnym Amerykanom pochodzenia arabskiego.
Brak tolerancji prowadzi także do konfliktów etnicznych, których byliśmy ostatnio świadkami na Bałkanach. Tam widziałem, jak nienawiść może zniszczyć społeczeństwo.

Jak uczyć tolerancji?
Edukacja stanowi klucz do upowszechnienia tolerancji. Nasze zachowanie kształtowane jest nie tylko przez znajomość innych kultur ale także dzięki autorytetowi rodziców, nauczycieli i różnych postaci publicznych, którzy mają ważny wpływ na to, jak młodzi postrzegają innych. Jako społeczeństwo musimy podkreślać naszą różnorodność przy każdej okoliczności - to jest droga do poznawania siebie nawzajem.
Z zadowoleniem przyjąłem wiadomość o tym, że w parę dni po zamachu prezydent Bush odwiedził meczet w Waszyngtonie. W ten sposób przypomniał nam, że Stany Zjednoczone są krajem wielu wyznań i nie można potępiać wszystkich za uczynek garstki ludzi złej woli.

 

 


 

 

Christopher R. Hill: Bardzo dziękuje za możliwość udziału w tym programie. Chciałem również pogratulować Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak i Onet.pl za organizacje tego przedsięwzięcia.
Ten napięty czas jest dobrym czasem na rozmowę o tolerancji.

sceptyk: Gdyby miał Pan wymienić największe grzechy nietolerancji Amerykanów?

Christopher R. Hill: W kontekście ogólnych faktów dotyczących tolerancji, jest wiele, z których jestem dumny. Aczkolwiek są zdarzenia, z których nie jestem dumny. Mieliśmy znaczące trudności w rozwiązywaniu stosunków międzyrasowych, szczególnie pomiędzy Białymi i Afroamerykanami.
Więc, pomimo progresu, wiele jeszcze jest do zrobienia.

Jacek Broda: A co pan sądzi o tolerancyjności Polaków?

Christopher R. Hill: Uważam, że w Polsce nastąpił znaczny postęp. Szczególnie demokracja potrafiła wyciągnać na światło dzienne wiele problemów z przeszłości.

Judyta: Co było Pana największym sukcesem podczas misji na Bałkanach, a co największą porażką?

Christopher R. Hill: Największym sukcesem było przeprowadzenie negocjacji w Dayton, które zakończyły wojnę i dały możliwość wprowadzenia trwałego pokoju. Największą porażką były negocjacje w Rambouillet, które nie doprowadziły do zaprzestania konfliktu w Kosowie i nie potrafiły wymusić zwiększenia tolerancji pomiędzy Serbami i Albańczykami, które było niezbędne do utrzymania procesu pokojowego.

Mr Bush must talkto me: Panie Ambasadorze, mówi się tyle o tolerancji ogólnie. O kogo chodzi w szczegolności? Kto ma tolerować co? Kto ma tolerować kogo?

Christopher R. Hill: Na przykład, Serbowie i Albańczycy żyli razem na Bałkanach przez 1300 lat. W XIX stuleciu agresywne ideologie nacjonalistyczne poderwały tolerancję, która była podstawą ich wspólnego życia przez tyle stuleci. Te XIX-wieczne ideologie powinny być zastąpione ideologiami wzajemnego poszanowania oraz innymi współczesnymi koncepcjami.

AlekzGór: Panie Ambasadorze... Jak zaszczepić dar tolerancji w kulturach dalekich kulturze Zachodu? Czyli jak do niej przekonać islam?

Christopher R. Hill: Uważam, że tolerancja jest zakorzeniona w Islamie. Teraz, po ataku, musimy zachęcać więcej ludzi do tego, aby występowali w obronie tolerancji i przeciwko terroryzmowi. Już widać oznaki takich działań.

Wacek Zachodni: Zachodnie media często przedstawiają Polskę jako kraj antysemitów. Czy jest Pan przekonany, że Polacy rzeczywiście nimi są?

Christopher R. Hill: Niewątpliwie, w Polsce były problemy w przeszłości, jak zostało to elokwentnie stwierdzone przez polskich polityków podczas spotkań w Jedwabnem.
Lecz w Polsce miał miejsce duży postęp. Polska może teraz przedstawić światu pozytywne doświadczenia.

Semper Fidelis: Panie Hill a jakie przeslanie o tolerancji przekazalby Pan Polakom jako Ambasador USA w Polsce?

Christopher R. Hill: Wielokulturowe społeczeństwa są droga do przyszłości. Polska będzie stawała się coraz bardziej wielokulturowym społeczeństwem w przyszłości, co powinno być traktowane jako wartość.

fli: Mówi Pan dużo o tolerancji. Dlaczego więc Ameryka popiera działania rządu tureckiego przeciwko Kurdom? Gdzie tu jest tolerancja?

Christopher R. Hill: Turcja jest dobrym sojusznikiem i przyjacielem. Wspieramy jedność terytorialną i integralność tego państwa, jak również jej prawo do zwalczania terrorystów. Również zachęcamy Turcję do znalezienia pokojowego, politycznego rozwiązania tego długotrwałego problemu.

Mr Bush must talkto me: Panie Ambasadorze, czy zgodzi sie Pan z tym, ze najlepszym sprzymierzencem tolerancji jest Madrosc? A madrosci - Edukacja? Czy sposobem na nietolerancje, moze byc szerzenie Edukacji w panstwach islamskich?

Christopher R. Hill: Lepsza edukacja otwiera możliwości przed ludźmi, lepiej się rozumieją nawzajem. Z tego właśnie powodu USA zaprasza i będzie nadal przyjmować studentów z krajów islamskich.

Więcej na stronie onetu

 

 


 

 

Ambasador Christopher R. Hill pochodzi z Little Compton, Rhode Island. Służył jako Senior Director dla Southeast European Affairs w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa (NSC). Przed pracą dla NSC był ambasadorem USA w Macedonii i specjalnym wysłannikiem do spraw kryzysu w Kosowie. Ambasador Hill zajmował się także Polską jako Senior Country Officer for Polish Affairs w Departamencie Stanu.

Zadania zagranicą obejmowały Jugosławię, Albanię i Koreę.

Christopher R. Hill otrzymał kilka nagród Departamentu Stanu, w tym Robert S. Frasure Award for Peace Negotiations oraz Department's Distinguished Service Award za wkład w negocjacje pokojowe w Bośni.

Przed zatrudnieniem w Departamencie Stanu ambasador Hill służył jako woluntariusz w Peace Corps w Kamerunie.

Christopher R. Hill ukończył Bowdoin College w Brunswick, Maine, z tytułem bachelora z ekonomii w 1974. Stopień magistra zdobył w 1994 w Naval War College.

Ambasador Hill mówi po polsku, serbsko-chorwacku, trochę po macedońsku i w ograniczonym stopniu po albańsku.