Pojęcia Chiny używa się w odniesieniu do krainy historycznej, obejmując wówczas całokształt chińskiej historii i kultury (zobacz: historia Chin), lub w węższym znaczeniu, w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej.

 

W Chinach od wieków przenikały się wzajemnie trzy systemy religijne: taoizm, konfucjanizm oraz buddyzm, natomiast tylko dwie pierwsze zaliczane są do rodzimych wyznań Chińczyków.