BIBLIOTEKA MOJE ULUBIONE MIEJSCE

 

Ogólnym celem projektu jest przebudowa postaw bibliotekarzy wobec nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą społeczeństwo otwarte i demokratyczne.

Potrzebna jest codzienna mozolna budowa postaw życzliwej tolerancji i wspomagania ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym: niepełnosprawnych, starych, mniejszości narodowych i etnicznych, imigrantów, uchodźców.


W Polsce NGO's realizują wiele projektów związanych z zagadnieniem wielokulturowości, tolerancji, budowania postaw społecznych, jednak prawie każdy skierowany jest do nauczycieli, studentów, administracji samorządowej i mediów. Nie został zrealizowany żaden projekt uwzględniający środowisko bibliotekarzy, który pomógłby udoskonalić warsztat zawodowy i poznać nowe narzędzia pracy.

Projekt włącza w ten proces liczną grupę zawodową, jaką są pracownicy bibliotek publicznych. Biblioteki są instytucjami kultury, dysponują bazą informacyjną, są otwarte dla wszystkich i apolityczne. Przede wszystkim zaś mają codzienny kontakt z czytelnikami. W Polsce są 8653 biblioteki publiczne, w których pracują 17472 osoby. Natomiast liczba czytelników wynosi 7 508 500 (wszystkie dane na koniec 2004 r. - źródło: "Biblioteki publiczne w liczbach" wyd. Biblioteka Narodowa) To obrazuje potencjał, jaki w nich tkwi.

Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego programu kształcenia bibliotekarzy w zakresie problematyki różnorodności, komunikacji interpersonalnej, zarządzania strategicznego, budowania postaw otwartych nastawionych na dialog społeczny. Ścieżka programowa dla bibliotek opracowana zostanie na podstawie doświadczeń, które team projektu uzyskał podczas czerwcowej wizyty studyjnej w USA, gdzie od wielu lat wypracowuje się liczne programy edukacyjne.

Opracowany w ten sposób program (oparty na bogatym doświadczeniu amerykańskim) będzie innowacyjnym sposobem dostarczenia bibliotekom merytorycznego wparcia, a tym samym będzie dążyć do podniesienia rangi bibliotek i zawodu bibliotekarza w społeczeństwie zarówno w rożnych środowiskach zawodowych, jak i w skali całego społeczeństwa lokalnego.

 

Działania:

  • kwiecień-maj 2007 *Przygotowanie wizyty studyjnej zespołu w Stanach Zjednoczonych
  • czerwiec 2007 *Wizyta studyjna zespołu projektu w Stanach Zjednoczonych.
  • lipiec - październik 2007 *Opracowanie ścieżek programowych dla bibliotekarzy w oparciu o uzyskane w USA wzory
  • listopad 2007 - luty 2008 *Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla pilotażowej grupy bibliotekarzy z woj. Małopolskiego.
  • kwiecień 2008 *Przeprowadzenie dodatkowego kursu biblioterapii dla pilotażowej grupy bibliotekarzy w woj. małpolskiego
  • kwiecień - czerwiec 2008 *Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu dla bibliotek o zasięgu ogólnopolskim na najlepszą inicjatywę dotyczącą min. grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • październik 2008 *Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt, oraz prezentująca jego rezultaty.
  • od września 2008 *Udostępnienie wszystkich wypracowanych podczas realizacji projektu materiałów dla wszystkich zainteresowanych bibliotek i innych placówek kultury, które będą zainteresowane ich wdrażaniem.

 

Projekt finansowany jest ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe


Organizator główny: Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Partner strategiczny: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie