Białoruś

 

Dla większości krajów zachodniej Europy po prostu nie ma czegoś takiego jak Białoruś. Może istnieje jako polityczny fakt, ale nie jako przestrzeń kulturowa. Po odzyskaniu niepodległości w 1991 r. pojawiło się pragnienie, by rozpropagować w Europie ideę Białorusi, wprowadzić ją do Europy. W ten sposób wyobrażano sobie część zagadnienia europeizacji Białorusi. Po konkretnych próbach nawiązywania dialogu okazało się, że pomysł ten jest zbyt abstrakcyjny, w istocie bowiem mitowi Europy nie odpowiada już jakaś jednorodna przestrzeń, są różne europejskie kultury, różne preferencje, również rozmaicie wygląda w ich obrębie potrzeba prowadzenia dialogu z historycznymi stereotypami.

 • Informacje ogólne

  Białoruś leży w Europie Wschodniej, między Litwą, Łotwą i Polską - nowymi członkami UE - od wschodu graniczy z Rosją i z Ukrainą od południa. Jest to kraj nizinny, który nie ma dostępu do morza.

 • Polityczny skansen Europy

  Sokrat Janowicz: Dopóki nie odejdzie z życia pokolenie sowietów, dopóty będzie Łukaszenka. Z Sokratem Janowiczem, białoruskim pisarzem mieszkającym na stałe w Polsce, rozmawia Rafał Jabłoński
  Życie Warszawy, Data: 2006-03-15

 • Problemy białoruskiej kultury

  Wywiad z Iharem Babkou, filozofem kultury, pisarzem, związanym z Instytutem Franciszka Skaryny w Mińsku. Rozmowa ta przeprowadzona została na początku rządów Łukaszenki. Przypomina ona sytuację Białorusi sprzed kilku lat i pokazuje ważne problemy białoruskiej kultury.

 • Literatura białoruska

  Kultura europejska – pojęcie zbiorowe, i każdy naród przyczynił się do jej tworzenia. Literatura owego obszaru zalicza się do najbardziej rozwiniętych na świecie, ale stało się to dzięki dorobkowi twórców mieszkających na przestrzeni od Portugalii do gór Uralskich. I wniosek każdej jednostki – to kolejna perła do korony kultury europejskiej, zwaną literaturą.

 • Świątynie Białorusi

  Ogromna większość świątyń na Białorusi to wiekowe już budowle. Powstają jednak i nowe, a stare i zniszczone remontuje się i oddaje po latach użytkowania na cele gospodarcze, rekreacyjne czy rozrywkowe, wiernym.

 • Białoruś: kartofle i dżinsy

  Na Białorusi dżinsy stały się symbolem wolności. Gdy opozycja szukała tak wyrazistego koloru, jak pomarańczowy na Ukrainie, pomyślała o kolorze „dżinsowym”, kolorze ludzi młodych i chcących zmian. A skąd kartofle? Zwycięstwo w wyborach prezydenckich dyrektora sowchozu – Aleksandra Łukaszenki – nazwano potem „kartoflaną rewolucją”. Białoruś to dziś taki mały Związek Radziecki, a wielu ludziom się to podoba.