>>archiwum<<

  • Ogólnoeuropejski Tydzień Spotkań Chrześcijańsko-Muzułmańskich

    "Święta w chrześcijaństwie i islamie” – taki tytuł nosiło wydarzenie, którym po raz pierwszy w Polsce obchodzono międzynarodowy Tydzień Spotkań Muzułmańsko-Chrześcijańskich. Idea corocznego Tygodnia narodziła się w 1997 r. we Francji w czasie spotkania Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (Grupy Przyjaźni Muzułmańsko-Chrześcijańskiej, GAIC – www.legaic.org), organizacji powstałej w 1993 r.

  • Dni Islamu, Kraków 2-4 lutego 2007

    Projekt spotkań nawiązuje do Dnia Islamu obchodzonego corocznie w Kościele Katolickim w dniu 29 stycznia. Jest kontynuacją imprezy zorganizowanej w 2005 roku przez Krakowski Klub Dialogu przy współpracy Fundacji Znak i British Council, jak również cyklu spotkań Şevbuherk – wieczory z kulturą kurdyjską, rozpoczętego w Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji w październiku 2006 roku.

  • Wybory na Białorusi - raport

    Wybory na Białorusi były niedemokratyczne – jednym głosem mówi Zachód. Z kolei Rosja, zarówno w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych jak i poprzez swoich obserwatorów stwierdziła, że wybory odbyły się zgodnie z przyjętymi zasadami. Powstaje pytanie zgodnie z jakimi zasadami?