Amerykańscy muzułmanie powiedzieli...

 

"Islam określa mój charakter, decyduje, jak zachowuję się w swych codziennych obowiązkach w pracy i w domu. Urodziłem się w Iraku: od małego żyję wedle kultury MY, a nie zachodniej kultury JA. Rodzina i przyjaciele stanowią najważniejszy składnik mojego życia; gościnność i troskę o drugiego człowieka stawiam na pierwszym planie; struktura rodziny przesądza o podejmowanych przeze mnie decyzjach...

 

Mój pierwszy i najważniejszy cel to wiedzieć kim jestem, jako muzułmanin, irakijski Arab, Amerykanin. Kiedy wszystkie elementy moje tożsamości pozostają ze sobą w harmonii, stanowią źródło motywacji i siły. Kiedy niektóre z nich kolidują ze sobą - jak np. podczas wojny w Zatoce - wywołują rozdzierające konflikty i ból" - Ilham al-Sarraf, psycholog.

"Odczuwam nie tylko dumę z powodu bycia Amerykaninem - posiadania amerykańskiego paszportu i swobody podróżowania po świecie. Czuję, że mogę być sobą, praktykującym muzułmaninem, zwłaszcza w USA. Oznacza to, że wolny od strachu budzę się rano i wolny od niego wracam do domu po całym dniu" - imam Yahaya Hendi, Uniwersytet Georgetown w Waszyngtonie.

"Większość amerykańskich wartości jest zbieżna z wartościami islamu: koncentracja na rodzinie, wierze, ciężkiej pracy oraz zobowiązanie do stałej dbałości o poprawę siebie samego i całej społeczności. Islam zakazuje korzystania z alkoholu i narkotyków oraz piętnuje pozamałżeński seks" - Shahed Amanullah, inżynier, San Francisco.

"Jestem niemal fanatycznym zwolennikiem amerykańskich władz. Dla mnie wizja "Ojców Założycieli" USA jest tą samą wizją, którą propaguje islam" - Warith Deen Mohammed, imam liczącej 2,5 miliona członków Amerykańskiej Społeczności Muzułmańskiej (American Muslim Society).

"Amerykańska flaga symbolizuje wszystkie wartości islamu: wolność, swobody obywatelskie i szacunek dla ludzkiego życia" - Shaker Elsayed, Sekretarz Generalny Muslim Society.

"Muzułmanie z całego świata z nadzieją spoglądają na islamską wspólnotę (umma) w USA i Kanadzie. Jej dynamizm, świeże spojrzenie na rzeczywistość, rozwinięte szkolnictwo i błyskawiczny rozrost stanowią dla nich nadzieję na światowy renesans islamu" - Murad Wilfried Hofmann, emerytowany niemiecki dyplomata i prawnik muzułmański.

 

Opr. Marek TOBOLEWSKI