Ostatnie wydarzenia na Ukrainie spowodowały, że konieczne wydaje się powołanie placówki, która mogłaby na wschodnim pograniczu pełnić podobną rolę, jaką odgrywał Uniwersytet we Viadrinie we Frankfurcie nad Odrą.

Dlatego z inicjatywy prof. Andrzeja Zolla, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytut Mosty na Wschód zorganizował spotkanie grona osób zaangażowanych od lat w tematykę wschodnią by zainicjować rozmowy na temat możliwości wspólnej realizacji takiego przedsięwzięcia.

Spotkanie odbyło się 11 lutego 2005 roku w sali konferencyjnej zamku w Krasiczynie koło Przemyśla.

 

Uczestnicy spotkania:

 • prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich
 • dr Janusz Onyszkiewicz, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • prof. Franciszek Ziejka, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • prof. Marian Harasimiuk, Rektor Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. Jan Draus, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu
 • prof. Tadeusz Pomianek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki z Zarządzania w Rzeszowie
 • prof. Janusz Kurtyka, Dyrektor IPN, Kraków
 • prof. Roman Kuźniar, Dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ, Warszawa
 • dr Aleksander kolańczuk, Związek Ukraińców w Polsce
 • dr Stanisław Stępień, Południowo - Wschodni Instytut Naukowy, Przemyśl
 • dr Grzegorz Kuprianowicz, p/o Kanclerza Europejskiego kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie
 • Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla
 • Stanisław Bajda, Starosta przemyski
 • Zofia Kordela-Borczyk, Fundacja Karpacka, Sanok
 • Adam Pęzioł, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
 • Jan Musiał, Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu
 • prof. Ryszard Michalski, Akademia sztuk Pięknych w Krakowie
 • dr Jacek Urbaniec, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • o. Stanisław Obirek, Collegium Ignatianum, Kraków
 • dr Anna Malewicz, Agencja Rozwoju Przemysłu, Warszawa