• spotkanie z senatorem Krzysztofem Kozłowskim
    spotkanie z senatorem Krzysztofem Kozłowskim

Staże dla 16 osobowej grupy z Białorusi w dniach 15-21 października 2005, odbyły się w ramach programu "Wzmacnianie Społeczeństwa Obywatelskiego na Białorusi".

Program wizyty poświęcony został bardziej szczegółowym spotkaniom w wybranych przez uczestników miejscach.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, Fundacja ZNAK, w ramach programu Instytut Mosty na Wschód

koordynacja wizyty:
Sylwia Gajownik, Jarosław Sołtys, współpraca: Marcin Piecuch, Marta Ścisłowska

 

Cała grupa spotkała się w redakcji Tygodnika Powszechnego z red. Małgorzatą Nocuń. Spotkanie poświęcone było omówieniu sytuacji na Białorusi.

Uczestnicy programu spotkali się także z Panem Senatorem Krzysztofem Kozłowskim, byłym opozycjonistą, uczestnikiem Okrągłego Stołu w 1989 r., oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Spotkanie poświęcone było problemom, z jakimi musiała borykać się opozycja polska w latach komunizmu, wymiarowi społecznemu i etycznemu ruchu oraz dylematom, jakie były obecne w pierwszych latach wolności i demokracji w Polsce.

Uczestnicy – sami związani z opozycją wobec reżimu Łukaszenki - zainteresowani byli także działalnością Tygodnika Powszechnego w latach komunizmu, kiedy Tygodnik był w opozycji do panującej ideologii. W jaki sposób gazeta starała się przetrwać, jak radziła sobie z cenzurą oraz w jaki sposób zdobywała wiarygodne informacje. Podkreślono szczególną rolę stacji radiowych (Radio Wolna Europa, polska sekcja radia BBC), w przekazywaniu obiektywnych informacji o sytuacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Pan Senator pokazał także uczestnikom archiwalne wydania Tygodnika Powszechnego – w których pozostały świadectwa ingerencji cenzury oraz redagowany przez siebie dział wiadomości z kraju i ze świata, w którym udawało mu się niejednokrotnie przemycać informacje przekazywane przez wyżej wspomniane stacje radiowe.

 

Gmina Dobczyce
Do podkrakowskich Dobczyc udało się siedmioro uczestników, wśród których znaleźli się rolnik, agronom, prywatny przedsiębiorca i pracownicy zakładów komunalnych ze Szkłowa.

W pierwszym dniu (wtorek, 18 października 2005) wizyty goście z Białorusi zapoznali się z planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce oraz etapami jego wdrażania. Gości instruował w tej dziedzinie oddelegowany przez burmistrza Marcina Pawlaka p. Marek Mitko z dobczyckiego UMiG, odpowiedzialny za promocję miasta i przedsiębiorczość. Po południu grupa odwiedziła Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, gdzie studenci architektury przestrzeni Politechniki Krakowskiej prowadzili warsztaty dla mieszkańców miasta. W warsztatach poświęconych projektowaniu krajobrazu uczestniczyli przede wszystkim młodzi ludzie z Dobczyc, a goście z Białorusi mieli sposobność przekonać się o wielu korzyściach i wręcz o konieczności projektowania własnego środowiska z udziałem lokalnej społeczności.

Drugi dzień stażu skoncentrowany był na różnych formach prowadzenia gospodarstw rolnych. Po krótkiej prezentacji, w której podano dane statystyczne dotyczące rolnictwa w gminie Dobczyce oraz korzyści płynących dla polskiego rolnictwa z faktu wstąpienia do Unii Europejskiej, stażyści w towarzystwie pracowników UMiG udali się do gospodarstw rolnych. Goście z Białorusi mogli zapoznać się w praktyce z funkcjonowaniem wielkotowarowej hodowli trzody chlewnej, gospodarstwa agroturystycznego, pasieki oraz hodowli kwiatów. Białorusini mieli też okazję poznać inną formę prowadzenia działalności zarobkowej, jaką jest handel oraz hodowla roślin ogrodowych i ozdobnych. Po obiedzie sekretarz gminy p. Małgorzata Reszka zaprezentowała gościom System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 wdrożony w dobczyckim Urzędzie Miasta i Gminy.

Strony: 1 2 Następna »