15.12.2005 - Czwartek

Przez cały dzień grupa gościła na terenie gminy Alwernia.

To pięknie położona nadwiślańska gmina, oddalona 30 km od Krakowa, o malowniczych widokach z kompleksami leśnymi i zalewem wodnym posiadającym zaplecze rekreacyjno-sportowe i łowisko dla wędkarzy. Atrakcję turystyczną, przyciągającą miłośników przyrody, stanowią osobliwości geologiczno-przyrodnicze w postaci jurajskich Skał Gałdynowskich, z unikalnymi gatunkami kwitnącego bluszczu uznanych za rezerwat przyrody nieożywionej oraz arkoza kwaczalska, czyli skrzemieniałe pnie araukarii karbońskich. Gmina zajmuje obszar 75,27 km2 i liczy 12 650 mieszkańców. W jej skład wchodzi 9 sołectw. Na terenie gminy zainwestował przede wszystkim Broker FM – właściciel radia RMF FM, działa także Zakłady Chemiczne Alwernia S.A.

Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim burmistrz p. Jan Rychlik zaprezentował grupie historię miasta, wartości przyrodnicze i turystyczne gminy. W spotkaniu uczestniczyła też p. Elżbieta Lewicka, przewodnicząca Rady Miejskiej. Gospodarze opowiedzieli o podziale kompetencji władz wykonawczej i uchwałodawczej w gminie i mieście oraz o międzynarodowej współpracy gminy: Francja, Włochy, Niemcy, Ukraina.

Burmistrz powiedział dalej o dotychczasowych osiągnięciach gminy (wodociągi, gaz, telefony) i najbliższych planach (kanalizacja i powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu). Szczególne zainteresowanie gości wzbudziło zagadnienie pogodzenia ekologii i produkcji przemysłowej w Alwernia S.A. Bardzo istotnym wyróżnikiem gminy jest duża ilość działających na jej terenie organizacji pozarządowych - od Ochotniczych Staży Pożarnych po stowarzyszenia zajmujące się ochroną przyrody i rozwojem poszczególnych miejscowości oraz ochroną dziedzictwa kulturalnego.

W ramach zapoznawania się z gminą goście zwiedzili bazylikę oo. bernardynów, która w początkach XVII w. dała początek miastu. Gmina wynajmuje w klasztorze - za przysłowiową złotówkę - pomieszczenia dla Gminnego Centrum Informacji, gdzie głównie młodzież może korzystać bezpłatnie z Internetu i szukać pracy. Grupa białoruskich gości odwiedziła następnie Małopolskie Muzeum Pożarnictwa oraz Samorządowy Ośrodek Kultury, gdzie obecnie prezentowane są prace T. Gillerta.

Następnie grupa odwiedziła szkołę podstawową i gimnazjum w miejscowości Kwaczała, odległej o 3 km od Alwerni. Podobnie jak w powiecie brzeskim pytania dotyczyły bardzo konkretnych zagadnień (por. wyżej).
Gospodarze zorganizowali też wizytę w dwóch rodzinnych firmach: młynie i kaszarni braci Knapików, założonych jeszcze w 1911 r. oraz w działającej od 1997 r. firmie spedycyjno-transportowej "Retrans" (od jednej ciężarówki obsługiwanej przez p. Marka Kapcię po 60 dużych ciężarówek obsługujących niemal całą Europę i firmę zatrudniającą blisko 100 osób).

Na zakończenie pobytu p. Burmistrz podjął grupę wystawnym obiadem w restauracji "Ramzes".

Opracowanie:

Sylwia Gajownik, Marcin Piecuch, Jarosław Sołtys, Marta Ścisłowska

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5