14.12.2005 - Środa

Przez cały dzień grupa gościła na terenie powiatu brzeskiego.

Powiat położony jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego. Obecnie zajmuje obszar 590 km2, na którym zamieszkuje blisko 90 tys. mieszkańców. W jego skład wchodzi 7 gmin, które rozlokowane są wzdłuż ważnych szlaków komunikacyjnych: drogi nr 4 Zgorzelec-Medyka, nr 768 Brzesko-Szczurowa i dalej na Kielce oraz nr 75 Brzesko-Nowy Sącz-Krynica. Powiat brzeski tworzą: miasto i gmina Brzesko, miasto i gmina Czchów oraz gminy: Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa i Szczurowa.
Od strony organizacyjnej i programowej pobyt w powiecie brzeskim był dziełem p. Ewy Skurnóg, p.o. naczelniczki Wydziału Komunikacji i Transportu, która też cały czas sprawowała opiekę nad grupą.

Pobyt w powiecie brzeskim grupa rozpoczęła od spotkania ze starostą p. Grzegorzem Wawryką w Sali narad Urzędu Powiatowego oraz p. Alicją Syty, zajmującą samodzielne stanowisko ds. zdrowia. W czasie spotkania starosta przybliżył rolę i zadania powiatu w ramach systemu samorządu terytorialnego. Przedstawił także główny zakres kompetencji urzędu:
•Ochrona zdrowia (szpital)
•Szkoły średnie
•Infrastruktura drogowa
•Koordynacja działań policji i straży pożarnej
•Zarządzanie kryzysowe
•Decyzje administracyjne: pozwolenia na budowy, komunikacja, pomoc społeczna

Powiat zdołał ściągnąć do siebie również znaczniejszych inwestorów. Obecnie działają już takie firmy – dające największą liczbę miejsc pracy, jak: POL-AM-PACK, CAN-PACK, firmy zajmujące się produkcją opakowań metalowych. Poruszono także zagadnienie poziomu bezrobocia. Powiatowy szpital (zatrudniający ok. 1000 pracowników) i inne firmy powodują, ze bezrobocie na terenie powiatu waha się w granicach 15/16 proc.

Starosta przedstawił krótko korzyści wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej: fundusze strukturalne, przede wszystkim na ochronę środowiska, infrastrukturę; możliwość legalnego zarobkowania na tereni innych państw UE.
Pani Alicja Syty uzupełniła prezentację starosty o informację z urzędów pracy na temat wykorzystywania środków unijnych na prace interwencyjne. W odpowiedzi na pytania Białorusinów szczegółowo omówiła strukturę urzędu powiatowego i wszelkich władz w powiecie; przedstawiła również dane dotyczące bieżącego budżetu powiatu.

Grupa interesowała się również następującymi sprawami:

•Czy pracownicy z Białorusi, Ukrainy i innych krajów b. ZSSR podejmują pracę w powiecie. Okazało się, że tak i dotyczy to budownictwa, nauki języków obcych i muzyki.
•Czy wyjazdy do pracy za granicę – z punktu widzenia powiatu – są dobre, skoro wtedy mieszkańcy powiatu płacą podatki za granicą
•Zasiłki dla bezrobotnych – wysokość, czas pobierania.
W trakcie spotkania w urzędzie powiatowym goście obejrzeli też film, prezentujący powiat brzeski.

Pod kierunkiem p. Syty grupa odwiedziła Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy im. bł. Matki Teresy z Kalkuty oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. W obu przypadkach grupa z zainteresowaniem zwiedzała różnorakie pracownie dla osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo. Goście dowiedzieli się też o istnieniu podobnych placówek prowadzonych przez żeńskie zgromadzenia zakonne, o domu dziecka i rodzinach zastępczych. Jak zawsze, dużą uwagę wzbudziły kwestie finansowania takich placówek, transportu pacjentów na terapię zajęciową. W stołówce powiatu brzeskiego goście spożyli przygotowany przez starostę obiad.

Wyjątkową wizytówkę powiatu stanowią dwa zespoły szkół ponadgimnazjalnych: w samym Brzesku i w położonym na południu powiatu Brzesku. Podczas wizyty w tych placówkach gościom z Białorusi towarzyszyła p. Janina Motak, naczelnik Wydziału Edukacji. Nowocześnie wyposażone placówki wzbudziły u białoruskich gości wręcz zazdrość. Jak zwykle pojawiły się liczne pytania dotyczące zagadnień finansowania placówek szkolnych, wynagrodzenia nauczycieli, programów nauczania, zwłaszcza języków obcych, wymiany z innymi krajami. Podczas przygotowanego wy czchowskiej szkole podwieczorka rozmowa zeszła na bardziej prywatne tematy dotyczące życia na Białorusi i w Polsce.