3.12.2005 -Wtorek

Przez cały dzień grupa gościła na terenie – oddalonej o 25 km od Krakowa - gminy Niepołomice.

Gmina zajmuje obszar 95,1 km2 i zamieszkuje ją 21321 mieszkańców, w tym 8071 na terenie samego miasta. Atrakcyjne położenie, korzystne warunki naturalne i klimatyczne, dogodne połączenia komunikacyjne sprawiają, iż gmina Niepołomice stanowi szczególnie dogodne miejsce dla różnorodnych inwestycji, zwłaszcza w dziedzinie mieszkalnictwa, turystyki i rekreacji, a także usług i nieuciążliwej produkcji. Na terenie gminy znajduje się Puszcza Niepołomicka i położone w jej pobliżu zbiorniki wodne, co sprawia, iż stanowi ona doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji. Ze względu na odpowiednie przygotowanie komunalnej oferty inwestycyjnej sprawnie przebiegają zarówno promocja gospodarcza, jak i wstępne oraz kolejne fazy lokowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy. Niepołomice okazały się najlepszym miejscem dla wielu znaczących inwestorów krajowych i zagranicznych. Na jej terenie zainwestowały m.in. Coca-Cola, producent nakrętek AMCOR-White Cap, producent okien Oknoplast Kraków i wiele innych firm produkcyjnych. Wkrótce do gminy wprowadzi się koncern MAN, produkujący samochody ciężarowe.

Wizyta grupy na terenie gminy rozpoczęła się od Urzędu Miasta Niepołomice. Na spotkaniu p. Sylwia Bednarczyk i przewodniczący Referatu Strategii i Rozwoju zaprezentowali przede wszystkim kwestie dotyczące form i kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia Niepołomickiej Strefy Przemysłowej i inwestycje infrastrukturalne finansowane z funduszy europejskich oraz problemy związane z bezrobociem, utrzymanie instytucji samorządowych. Zainteresowanie uczestników skupiło się przede wszystkim wokół takich zagadnień jak:

•Kto finansuje szkoły niepubliczne?
•Z jakich środków są opłacani nauczyciele w szkołach niepublicznych?
•Czy rodzice są zobowiązani do partycypowania w kosztach prowadzenia szkoły?
•Kto dostaje pomoc społeczną i według jakich kryteriów, w jakiej wysokości?
•Czy te rodziny, które dostają pomoc socjalną maja też za darmo przedszkole dla swoich dzieci? Jaka jest opłata za przedszkole?
•W jakich zawodach jest największe zapotrzebowanie na pracowników?
•Jaki jest poziom bezrobocia w Niepołomicach?

Następnie w terenie uczestnicy mogli się głębiej zapoznać z poruszanymi w czasie spotkania zagadnieniami.

Młodzieżowe Biuro Karier, gdzie pracy szuka przede wszystkim młodzież. Młodzież może korzystać z organizowanych szkoleń, nauki języków obcych. Białorusini zadawali przede wszystkim poniższe pytania:

•Ile zarabia operator wózka widłowego?
•Czy student może dostawać zasiłek dla bezrobotnych?
•Jaka jest kwota zasiłku?
•Czy na pomoc Biura może liczyć osoba, która nie spełnia warunków co do wieku?
•W jaki sposób przebiega poszukiwanie wolnych miejsc pracy przez Biuro?
•Ile czasu zajmuje znalezienie pracy dla zainteresowanej osoby?

White Cap Polska(jest częścią Grupy Amcor White Cap-międzynarodowego producenta zamknięć metalowych, plastikowych i kompozytowych do produktów żywnościowych wrażliwych na tlen, pakowanych próżniowo i aseptycznie oraz do napojów niegazowanych).

Wizyta w zakładzie produkcyjnym przebiegła pod kierunkiem dyrektora generalnego i dyrektora personalnego. Uczestnicy wizyty mogli się zapoznać z cyklem produkcyjnym zakładu, a ich szczególne zainteresowania pokazują zadawane pytania:

•Jaka jest urazowość w zakładzie?
•Skąd pochodzi blacha do produkcji zakrętek?
•Ile jest odpadów w procesie produkcji?
•Jakie są zarobki w fabryce?
•Czy fabryka produkuje dla białoruskich zakładów przetwórczych?
•Co czeka pracownika, który nie przyjdzie do pracy na wyznaczoną zmianę?
•Czy po pięciu latach od uruchomienia linii produkcyjnych zwróciły się już środki zainwestowane w budowę fabryki?
•Czy przeprowadza się kontrole systemu przeciwpożarowego w magazynie lakierów?

Na koniec grupa zwiedziła Zamek Królewski.
Wybudowany w poł. XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego był także ulubionym miejscem jego następców. Z zamku wyruszały wyprawy myśliwskie do pobliskiej Puszczy Niepołomickiej. Od 1991 roku, gdy zamek stał się własnością Gminy Niepołomice, przystąpiono do kompleksowych prac renowacyjnych. Po kilku remontach i pracach adaptacyjnych, królewska siedziba odzyskuje swoją dawną świetność.
Grupa została oprowadzona przez przewodniczkę, która kilka lat temu, w ramach repatriacji, przybyła do Niepołomic z Grodna na Białorusi oraz podjęta obiadem w zamkowej restauracji.