Niniejsza publikacja powstała na bazie wypowiedzi związanych z debatą "Przyszłość Romów w Polsce", zorganizowanej 15 października 2010 roku w Krakowie przez Instytut Obywatelski oraz Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds mniejszości narodowych i etnicznych.


Do zorganizowania spotkania skłoniła nas dyskusja, która w 2010 roku przetoczyła się przez media europejskie. Dotyczyła ona działań rządów francuskiego i włoskiego wobec mniejszości romskiej. Pokazała ona, jak poważny problem i wyzwanie stanowią obecnie mniejszości narodowe i etniczne w krajach europejskich.

 

"Przyszłość Romów w Polsce" - do pobrania

 

Mniejszość romska jest specyficzną grupą, jednak problemy związane z integracją i poszanowaniem fundamentalnych praw człowieka dotyczą wielu grup mniejszościowych. Rozmawiając z naszymi gośćmi szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, czy instytucje europejskie takie jak Komisja Europejska, Parlament Europejski czy Rada Europy, poszczególne kraje i regiony robią wystarczająco dużo dla integracji, czy właściwie prowadzą politykę poszanowania i wspierania mniejszości, czy wywiązują się z zobowiązań państwowych i międzynarodowych?

 

W proponowanej przez nas dyskusji nie chcemy przekonywać do uprzywilejowywania mniejszości. Chcemy podjąć próbę znalezienia odpowiedzi jak pogodzić wszystkie zainteresowane strony. Przyjrzymy się przede wszystkim dotychczasowym sposobom integracji społeczności romskiej.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją.

INSTYTUT OBYWATELSKI